Všeobecné podmínky k užívání webu iq-attack.cz


Provozovatel

AL RIGHT NET, s.r.o.
Malá okružní 1005/4,
41901 Duchcov
Česká republika

IČ: 28701046
DIČ: CZ28701046

Zapsaná u rejstříkového soudu v Ústí nad Labem oddíl C, vložka 27477.

Dále jen „Provozovatel“.

Kontaktní e-mail: info@iq-attack.com

Uživatel

Uživatelem se rozumí každý návštěvník internetových stránek www.iq-attack.cz (dále jen Stránky).

Práva a povinnosti Uživatele

Uživatel je povinen dodržovat Všeobecné podmínky Stránek. Jejichž užíváním vyjadřuje plný souhlas s těmito pravidly a bude se jimi řídit.

Pokud se Uživateli objeví neočekávaná chyba, popř. se nemůže dostat ke svému výsledku testu, může kontaktovat technickou podporu Provozovatele na jeho kontaktním e-mailu.

Práva a povinnosti Provozovatele

Provozovatel je povinen dodržovat Všeobecné podmínky Stránek.

Provozovatel se zavazuje ochraňovat osobní data, která se mu ve spojitosti s provozováním služby, dostanou. Jedná se zejména o telefonní čísla a jména jednotlivých uživatelů.

Vyhodnocení testu

Vyhodnocení testu na Stránkách je zajištěno pomocí technologie PR SMS. Provozovatelem služby je společnost MobilBonus s.r.o., Masarykovo náměstí 43, Jihlava, PSČ 586 01, IČ: 26935830. Uživatel je po dokončení testu vyzván k odeslání vyhodnocovací SMS zprávy. Na základě této SMS zprávy uživatel obdrží zpětný potvrzovací kód, pomocí kterého k výsledku přistoupí. Cena 1 PR SMS zprávy je 99 Kč vč. DPH. Uživatel bere na vědomí, že pro vyhodnocení testu je potřeba mít od svého mobilního operátora aktivovanou službu PR SMS.

V případě, že uživateli nedorazí zpětná SMS zpráva s potvrzovacím kódem, může kontaktovat provozovatele na kontaktním e-mailu.


Tyto Všeobecné podmínky vstupují v platnost doby uveřejnění.

Vydáno: 10. 7. 2009, Duchcov, Česká republika.

Nejvyšší IQ dnes

129 inteligenčních bodů

Víte, že...?

Nejvyšší naměřené IQ
na zemi je 210